Ohutu implantatsiooni alused (loeng, live-op)

Online
registreerumine:

Online registreerumist
ei toimu
Toimumisaeg: 24.09.2011 (L)
Toimumiskoht:Vääna tn 7, Hiiu, Tallinn
Lektor: dr Alon Rass
Korraldaja: Dentsply Friadent
Osavõtutasu:35 EUR
Lisainfo:Riho Uusmaa, tel 683 0746, 533 122 14
e-post: riho.uusmaa@sirowa.com
Koolituse sisu:

Olete oodatud LAUPÄEVAL, 24. septembril kell 10.00–16.00 Dentsply Friadent
koostöös Rass ja Schotter Kliinikuga korraldatud seminarile.

Väljastame vastava sertifikaadi.

Sissejuhatus

Eksimine on inimlik, kuid sellele vaatamata me eeldame, et piloot ei eksi, nii nagu eeldab ka patsient, et arst ei eksi. Kui lennunduses on inimlikust eksitusest tulenevad vead minimeeritud kindlate protokollide range järgimisega, siis meditsiinis on olukord mõnevõrra keerulisem. Nii kiiresti areneval erialal, nagu seda on oraalimplantoloogia, oleks suur osa ravijuhiseid selleks ajaks, kui nad menetletud ja juurutatud saavad, juba sisuliselt vananenud. Seega tuleb otsuste langetamisel baseeruda oma pidevalt uuendatud teadmistel ja kogemustel, samas endale kainelt aru andes, et kusagil on võimete ja võimaluste piirid. 
Kindlasti on ka implantoloogias omad alustõed, millede järgimine aitab vältida ebaõnnestumisi. Suur osa nendest alustõdedest on paika pandud empiiriliselt, kellegi teise vigu analüüsides või õnnestumisi järgides. Selliseid ohutu töö aluseid soovin avatud diskussiooni vormis, elust võetud näidete ja demonstratsioonlõikuste abil kolleegidega jagada. Eriti oodatud on kolleegid, kes alles mõne aasta eest on implantatsiooniga alustanud, või plaanivad seda tulevikus teha,aga ka pikemat implantoloogiaalast kogemust omavad arstid.

Teemad:

 1. Planeerimine
 2. Implantaadi asetamine
 3. Ajastus
 4. Komplikatsioonid, nende vältimine ja ravi
 5. II etapi kirurgia
 6. Ajastus
 7. Pehmete kudede augmentatsioon
 8. Kliinilised näited
 9. Levinuimad lõiked
 10. Demonstratsioonlõikused
  1) Implantaadi asetamine
  2) II etapi kirurgia

Ajakava:

Loeng 10.00-13.00
Lõuna 13.00-14.00
Demonstratsioonlõikused 14.00-16.00


Vaata kõiki 2011.a koolitusi » Vaata koolitusi, mille piirkond on Tallinn »
Teised sarnased koolitused
04.10.2011 (T)
Tallinn
Current concepts in the orthodontic management of temporomandibular disorders
Lektor(id): Dr. Anoop Sondhi
05.10.2011 (K)
Tartumaa
Hammaste traumad
Lektor(id): Dots. Mare Saag
01.10.2011 (L)-
02.10.2011 (P)
IV FORESTADENT Symposium at Lake Garda
Lektor(id): Dr. Vittorio Cacciafesta,Dr. Björn Ludwig,Dr. Alexander Gebhardt,Dr. Franco Bruno,Dr. Monika Baltzer,Prof. Dr. Adriano Crismani
30.09.2011 (R)
Tartumaa
WaveOne praktiline roteeruvate instrumentide koolitus (Hands-on)
Lektor(id): Dr. Veiko Vengerfeldt
28.09.2011 (K)-
30.09.2011 (R)
“One Dentsply”: Excellence in Endodontics & Direct Restoration of Endodontically Treated Teeth courses
Lektor(id): Dr. Pierre Machtou & Dr. Antonio Cerutti
26.09.2011 (E)-
27.09.2011 (T)
Tartumaa
Laste hammaste ravi ja profülaktika valitud küsimusi
Lektor(id): Dots. Silvia Russak
18.09.2011 (P)-
02.10.2011 (P)
Väljaspool Eestit
GC koolitusreis Jaapanisse
16.09.2011 (R)Variable Prescription Orthodontics:Appliance and Case Selection – Part 2
Lektor(id): Dr. Anoop Sondhi