Ergonoomika hambaravis

Online
registreerumine:

Registreerumine
on lõppenud
Toimumisaeg: 20.05.2005 (R)
Toimumiskoht:Tallinna Lastepolikliinik, Ravi tn 27
Lektor: Marek Vink
Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit 
Täiendustunde:8 (1TT=45min)
Osavõtutasu:ESS ja EHL liikmetele 1000 kr, teistele 1300 kr
Lisainfo:Ellen Lepasaar
Veebileht:http://www.ehl.ee
Koolituse sisu:
Kell: 10-16 Kursuse eesmärk: Kursus on mõeldud hambaravitöö paarile – nii hambaarstile kui ka hambaraviõele/abilisele teadvustamaks ergonoomika tähtsust igapäevatöös. Hambaravitöö sisaldab palju staatilisi tööasendeid ja ühekülgselt koormavaid tööliigutusi. Ergonoomika kohaldab töömeetodeid, -vahendeid ja -keskkonda inimese bioloogilistele võimetele ja funktsioonidele sobivaiks. Konkreetsele töötajale tähendab see tööohutuse lisandumist, hambaravitöös eelkõige luu-liigeseaparaadi tervise säilumist ja tootlikkuse suurenemist. Ergonoomika eesmärk on igapäevaste töövõtete ja töökeskkonna optimeerimine vastavalt inimese vajadustele. Õppemeetod: Kursuse maht on kokku 6 tundi. Loengut illustreeritakse muuhulgas interaktiivse demonstratsiooniga mannekeenil, mille käigus tööpaarid näevad ergonoomika seisukohalt õigeid töövõtteid ja saavad neid soovi korral ise proovida. Maksumus: Tööpaarile (hambaarst koos hambaraviõega/abilisega) 1400 krooni. Paariliseta arstile või õele/abilisele 1000 krooni. Osavõtutasu soovitatav eelnevalt üle kanda ESS arvele nr 10152007519005 Ühispangas

Vaata kõiki 2005.a koolitusi » Vaata koolitusi, mille piirkond on Tallinn »
Teised sarnased koolitused
14.05.2005 (L)
Tartumaa
Röntgendiagnostika
Lektor(id): Mare Saag, Jana Olak, Maie Kuusmann
13.05.2005 (R)
Tartumaa
Esteetiline hambaravi
Lektor(id): Mare Saag
09.05.2005 (E)-
11.05.2005 (K)
Tallinn
Ambulatoorne suuõõne kirurgia
Lektor(id): emer-prof Maie Kalnin
25.05.2005 (K)-
27.05.2005 (R)
Tartumaa
Stomatoloogiliste haiguste radiodiagnostika
Lektor(id): Prof. Edvitar Leibur