Proteetilise ravi planeerimine komplitseeritud haigusjuhtudel

Online
registreerumine:

Registreerumine
on lõppenud
Toimumisaeg: 07.10.2005 (R)
Toimumiskoht:Tartu, L.Puusepa 1A, Konverentsisaal, Tartumaa
Lektor: dots Olev Salum
Korraldaja: TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus 
Osavõtutasu:750 kr
Lisainfo:Marika Rosenthal, tel 731 8109
Veebileht:http://meditsiiniteadused.ut.ee/et/taiendusope
Koolituse sisu:
Sihtgrupp: protesistid Käsitletakse haigete proteetilise hambaravi diagnostikat ja erinevaid ravi võimalusi haigete komplekses ravis. Tutvustatakse uusi diagnostikaseadmeid, nagu T-scan II, Arcusdigma ja teisi abiseadmeid (parallelpreparatsioon seadeldis, CBW) erinevat liiki hambaproteeside valmistamisel. Loeng mõeldud proteesimisega tegelevatele hambaarstidele. Loenguga kaasneb kirjalik materjal.

NB! Koolitusele registreerumine lõpeb reeglina 2 nädalat enne koolituse toimumist!


Vaata kõiki 2005.a koolitusi » Vaata koolitusi, mille piirkond on Tartumaa »
Teised sarnased koolitused
26.09.2005 (E)-
28.09.2005 (K)
Tartumaa
Laste hammaskonna ravi ja profülaktika valitud küsimusi
Lektor(id): Dots. Silvia Russak
18.10.2005 (T)
Tartumaa
Jäljendamine masinsegatavate jäljendmaterjalidega
Lektor(id): Marek Vink
17.10.2005 (E)
Tartumaa
Dentoalveolaarkirurgia ja implantatsioon hambaarstile
Lektor(id): Ülo Pintson
15.10.2005 (L)
Tartumaa
Röntgendiagnostika
Lektor(id): Mare Saag, Jana Olak, Maie Kuusmann
10.10.2005 (E)-
12.10.2005 (K)
Tallinn
Probleemidest ja vigadest stomatoloogiliste haiguste diagnoosimisel ja ravimisel
Lektor(id): Prof. emer. Maie Kalnin
13.10.2005 (N)-
15.10.2005 (L)
Väljaspool Eestit
Straight Wire Technique I
Lektor(id): Dr. Jürgen P. Bachmann
12.10.2005 (K)
Tallinn
Jäljendamine masinsegatavate jäljendmaterjalidega
Lektor(id): Marek Vink