Damon in-office kursus, Ravi esimene etapp, vene keeles

Online
registreerumine:

Online registreerumist
ei toimu
Toimumisaeg: 28.09.2012 (R)
Toimumiskoht:Ortodontiakeskus, Tartumaa
Lektor: Dr Triin Jagomägi
Korraldaja: elena@ortomax.ee
Osavõtutasu:200 eur
Lisainfo:elena@ortomax.ee
Veebileht:http://elena@ortomax.ee
Koolituse sisu:

Arstid, kes osalevad ravi esimese etapi koolitusel võivad kaasa võtta ka oma patsiendi. Sellisel juhul oleks oluline eelnevalt endal ära teha kogu diagnostika (mudelid, röntgenid, tsefalomeetria). Kursusel arutatakse raviplaani ning valitakse välja õigete kalletega Damon breketid. Oma patsiendile breketite kleepimise soovist palun teada anda vähemalt 8 nädalat enne koolitust.


Vaata kõiki 2012.a koolitusi » Vaata koolitusi, mille piirkond on Tartumaa »
Teised sarnased koolitused
05.10.2012 (R)
Tartumaa
Hammaste preparatsioon keraamiliste kroonide valmistamiseks (hands-on kursus mudelitel).
Lektor(id): dotsent Olev Salum
27.09.2012 (N)-
29.09.2012 (L)
Väljaspool Eestit
1st Ukrainian International Quintessence Symposium
24.09.2012 (E)-
25.09.2012 (T)
Tartumaa
Laste hammaste ravi ja profülaktika valitud küsimusi
Lektor(id): emeriitdotsent Silvia Russak
06.10.2012 (L)
Tallinn
Practical Implant Dentistry. The Scientist and The Art
Lektor(id): Dr. Ashok Sethi (UK), Dr. Dmitri Ruzanov
05.10.2012 (R)-
06.10.2012 (L)
Tallinn
Mimimaalselt invasiivne ultrahelikirurgia
Lektor(id): Dr. Angelo Trödhan, Austria
02.10.2012 (T)Esihammaste restauratsioon Ceram-X-ga. Video demonstratsioon ja praktiline kursus.
Lektor(id): Dr. Iveta Abola
27.09.2012 (N)Devitaalse hamba taastamine klaasfiiberpostile toestuva mitmekihilise komposiittäidisega
Lektor(id): Dr. Marek Vink
26.09.2012 (K)
Tallinn
Master In metal-free IPS e.max lithium disilicate
Lektor(id): Michele Temperani CDT
26.09.2012 (K)-
28.09.2012 (R)
Tallinn
Esteetika konverents 2012
Lektor(id): Michele Temperani CDT, Dr. Andreas Kurbad, Dietmar Schaan MDT
25.09.2012 (T)
Tallinn
Master In metal-free IPS e.max lithium disilicate
Lektor(id): Michele Temperani CDT
Sihtgrupp: hambatehnikud