Hambaarst.ee › Artiklid › Üldmeditsiinilised artiklid › Hüpertensiooni ravijuhised

Hüpertensiooni ravijuhised

 0 häält
11.juuni 2003
Uued ravijuhised soovitavad alandada süstoolse rõhu <130 mmHg ja diastoolserõhu <85 mmHg. Eakatel on eesmärgiks 140/<90mmHg.
Ajakirjast HIPPOKRATES, detsember 1999(12)
See artikkel on saadaval ka PDF-formaadis:
Hypertensiooni_ravijuhis.pdf (92 KB)

 

 1. Praegusel hetkel pole kontroll enamiku ravi saavate hüpertoonikute vererõhu üle piisav.
 2. Kui me tõesti soovime ravitulemusi parandada, tuleb meil muuta seniseid raviharjumusi.
 3. HOT uuring määratleb saavutatava RRtaseme, mis tagab võimalike kardiovaskulaarsete riskide optimaalse alanemise.
 4. Rohkem ohte peitub ebapiisavas kui ülemäärases vererõhu alandamises.
 5. AT1 retseptori blokaatorid on lisatud hüpertoonia potentsiaalsete valikravimite nimekrja.

Prof Lennart Hansson
WHO/ISH Guideline SubcommitteeUniversity of Uppsala, Sweden

Kõrge vererõhu alandamise eelised on selged

Vähimgi vererõhu alandamine võib oluliselt vähendada enneaegse surma või invaliidsuse riski, eriti mitme kardiovaskulaarse riskifaktoriga patsientidel. Pealegi pakub lai vererõhuravimite valik arstidele võimaluse määrata igale patsiendile individuaalne ravi. Enamikul patsientidest pole vererõhk piisavalt ravitud.

Kõigest hoolimata on ikkagi suurel enamikul patsientidest vererõhk ebapiisavalt ravitud. Viimased uuringud tõestavad, et USAs 70%l ja Inglismaal 94%l kõigist hüpertensiooniga patsientidest pole raviga saavutatud vererõhku 140/90 mmHg. Kuidagi ei õnnestu vältida järeldust, et senised hüpertensiooni ravi strateegiad on ebapiisavad. Selle tulemusena on ravi saavate kõrgevererõhu haigete seas suremuse ja invaliidsuse risk endiselt oluliselt kõrgem kui võrreldava normotensiivse elanikkonna hulgas.

On märkimisväärne, et nii arstid kui patsiendid näivad selle olukorraga rahul olevat. Hüpertensiooni ebapiisava ravivõimalikud põhjused:

 • Kartus kõrvaltoimete ees, tulemuseks aladoseering ja/või arsti ettekirjutuste eiramine
 • Vähene kombinatsioonravi kasutamine.
 • Patsiendi ebapiisav informeerimine pideva ravi vajalikkusest.
 • Patsientide raskused elustiili muutmisel.
 • Kindla seisukoha puudumine optimaalse vererõhu väärtuste osas, seda eriti eakamatel haigetel.

Uued ravijuhised pakuvad praktilisi nõuandeid ravi täiustamiseks

Hüpertensiooni definitsioon. Ravijuhised aktsepteerivad hüpertensiooni klassifikatsiooni ja definitsiooni vastavalt JNC VI raportile. Seega, hüpertensioon, see on: süstoolnerõhk 140 mmHg ja/või diastoolne rõhk 90 mmHg ilma antihüpertensiivse ravita. Vererõhu klassifikatsioon täiskasvanutel (üle 18. a) vt tabel 1.

Uued ravijuhised rõhutavad, et otsus ravida vererõhku peaks põhinema patsiendi üldise kardiovaskulaarse riski arvestades, mitte ainult vererõhu tasemel. Tabelis 2 3 tuuakse riski määratlemisel arvestatavad tegurid.

 

Ravi eesmärgid

Põhieesmärk kõrge vererõhuga patsiendi ravis on maksimaalselt alandada kardiovaskulaarse haigestumuse ja suremuse üldist riski. See eeldab kõigi riskifaktorite ravi. Riski vähenemise määrab saavutatud vererõhu tase. HOTuuringu tulemused kinnitavad varasemaid soovitusi, et ravi põhieesmärk peaks olema vererõhu normaliseerimine.

HOTuuringust selguvad maksimaalse vererõhu alandamise eelised

HOTuuringu tulemustest selgub, et vererõhu alandamine optimaalsele tasemele 139/83 mmHg vähendas peamiste kardiovaskulaarsete tüsistuste riski 30% võrra, võrreldes vererõhu algväärtustega (n=18790). Edasine vererõhu alandamine ei suurendanud tüsistuste arvu. Seega puudub J-kujuline suhe vererõhu ja kardiovaskulaarsete tüsistuste vahel vähemalt kuni diastoolse rõhuni 70 mmHg. Seetõttu tuleks saavutada maksimaalne hästi talutud vererõhu alanemine ja hoiduda kiusatusest aladoseerida antihüpertensiivseid ravimeid. Uued ravijuhised soovitavad alandada süstoolse rõhu <130 mmHg ja diastoolserõhu <85 mmHg. Eakatel on eesmärgiks 140/<90mmHg.

Prognoosi mõjutavad tegurid (Tabel 2)

I Riski määratlemisel arvestatakse:
 • SRR ja DRR näidud (13aste)
 • Mehed >55 a.
 • Naised >65 a.
 • Suitsetamine
 • Üldkolesterool >6, 5mmol/l
 • Diabeet
 • Perekonnas esinenud C/Vhaigusi (varases eas)
II Teised prognoosi negatiivselt mõjutavad tegurid
 • Alanenud HDL kolesterool
 • Kõrge LDL kolesterool
 • Mikroalbuminuuria diabeetikutel
 • Halvenenud glükoositolerants
 • Ülekaalulisus
 • Istuv eluviis
 • Kõrge fibrinogeeni tase
 • Kõrge riskiga sotsioökonoomiline rühm
 • Kõrge riskiga etniline rühm
 • Kõrge riskiga geograafiline piirkond
Sihtorgani kahjustus SOK
 • Vasaku vatsakese hüpertroofia (EKG, EHHO, radiogramm)
 • Proteinuuria ja/või kergeplasma kreatiniinikontsentratsiooni tõus(1, 22. 0 mg/dl)
 • UH või radioloogiliselt tõestatud aterosklerootilised naastud (a. carotis, a. iliacus, a. femoralis, aorta)
 • Generaliseerunud või fokaalne reetina arterite ahenemine
Kaasuvad kliinilised seisundid (KKS)
 • Tserebrovaskulaarsedhaigused
  • Insult
  • Tserebraalnehe morraagia
  • Pöörduv isheemiline atakk
 • Südamehaigused
  • Müokardi infarkt
  • Stenokardia
  • Koronaaride revaskularisatsioon
  • Südamepuudulikkus
 • Neeruhaigused
  • Diabeetiline nefropaatia
  • Neerupuudulikkus (plasmakreatiniin >2, 0mg/dl)
 • Perifeerne vaskulaarnehaigus
 • Arenenud hüpertensiivne retinopaatia
 • Hemorraagiad või eksudaadid
 • Papilloedema

 

T1 retseptori blokaatorid on ravijuhistesse sisse lülitatud

Vastavalt ravijuhistele on hüpertoonia valikravimite nimekirjas:

 • diureetikumid
 • beetablokaatorid
 • AKE inhibiitorid
 • Ca antagonistid
 • alfablokaatorid
 • AT1 retseptori blokaatorid

Muutused meie arusaamades hüpertensioonist ja uute efektiivsete ning hästitalutavate antihüpertensiivste ravimite kasutuselevõtt eelmiste WHO/ISH ravijuhiste väljaandmisest möödunud perioodil lubavad loota, et edaspidi paraneb kontroll kõrgvererõhu üle märgatavalt.

Märksõnapilv