Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid patsiendile › Haigekassa ja hambaravi › Hambaravihüvitise taotlemise kord

Hambaravihüvitise taotlemise kord

 1 häält
01.jaan. 2011
Artikkel annab ülevaate, millised hambaravihüvitised näeb kindlustatud isikutele ette uus Ravikindlustuse seadus ning kuidas neid taotleda saab.
Loe ka neid

*Hambaproteeside hüvitamine

Tasuta hambaravi

Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi. Tasuta hambaravi saab ainult Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele ja nende tervishoiuteenuse osutajate juures, kellega on haigekassal sõlmitud ravi rahastamise leping.

Täpsemat infot laste hambaravist ja ortodontiast saate siit.

Tasuta hambaravi osutatakse ühe aasta jooksul pärast isiku 19-aastaseks saamist juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.

Täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravi vaid juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Täiskasvanute tasuta hambaravi vajaduse otsustab arst.

 

Hambaravihüvitis

Alates 1. jaanuarist 2009 ei saa osutatud hambaraviteenuse eest hüvitist taotleda enam kõik üle 19-aastased isikud. 19,18-eurost (300 krooni) hambaravihüvitist saavad taotleda inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension, ning üle 63-aastased kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras ehk 28,77-eurost (450 krooni) hüvitist makstakse rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja neile, kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.

NB! Haigekassa jätkab hambaravihüvitiste maksmist kõikidele kindlustatutele, kes on viimase kolme aasta jooksul kasutanud hambaarsti teenuseid enne 1. jaanuarit 2009, kuid ei ole selle eest veel hüvitist taotlenud.

Hambaravihüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145.

63-aastastele ja vanematele ravikindlustustatud isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 255,65 eurot (4000 krooni) hambaproteeside maksumusest.

Õigus hambaravihüvitisele on kindlustatud inimesel, kes on: Hüvitise taotlemine Hüvitise suurus kuni 31.12.2010 Hüvitise suurus alates 01.01.2011 vastavalt kinnitatud määrusele
Vähemalt 63-aastane Kindlustatu esitab haigekassale:
 • avalduse,
 • hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.
19,17 eurot (300 krooni) 19,18 eurot (300 krooni)
Vanadus- ja töövõimetuspensionär Kindlustatu esitab haigekassale:
 • avalduse,
 • hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.
19,17 eurot (300 krooni) 19,18 eurot (300 krooni)
Rase Kindlustatu esitab haigekassale:
 • avalduse,
 • hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja,
 • rasedust tõendava arstitõendi.
28,76 eurot (450 krooni) 28,77 eurot (450 krooni)
Alla 1-aastase lapse ema Kindlustatu esitab haigekassale:
 • avalduse,
 • hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja.
28,76 eurot (450 krooni) 28,77 eurot (450 krooni)
Suurenenud hambaraviteenuse vajadusega inimene Kindlustatu esitab haigekassale:
 • avalduse,
 • hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on väljastanud hambaraviteenuse osutaja,
 • arstitõendi, mis tõendab tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.
28,76 eurot (450 krooni) 28,77 eurot (450 krooni)

Hüvitise saamise tingimused

 • Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv ravikindlustus (ravikindlustuse võimalused).
 • Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise kohast. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti juurde ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus peab aga kindlasti olema tõendatud korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
 • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka maavalitsused.
 • Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid saab haigekassale edastada järgnevalt:
  - tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - posti teel, saates dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - e-posti teel, saates allkirjastatud skaneeritud dokumendid aadressil tartu@haigekassa.eeNB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava dokumendi originaali esitamist.
 • Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangakontole hiljemalt kuue kuu jooksul avalduse laekumisest.
 • Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja kontole või kolmanda isiku (nt abikaasa, ema, lapse) kontole. Selleks tuleb hambaravihüvitise avaldusel teha vastav märge (avalduse alumises osas teha linnuke "minu poolt määratud isiku ISIKUKOOD" ette) ning märkida avaldusele vastavasse kohta selle isiku isikukood, ees- ja perekonnanimi ning tema pangakonto number.
 • Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates õiguse tekkimisest (st teenuse osutamisest).
 • Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist kalendriaasta eest ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hambaraviteenuse vajadusega 65-aastase töövõimetuspensionäril on õigus saada hüvitist 28,77 euro (450 krooni) ulatuses.

NB! Kasutamata hambaraviteenuse hüvitis ei kandu järgmisse aastasse.

Allikas: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hambaravi

Märksõnapilv