Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid spetsialistile › VARIA › Internet hambaarstidele

Internet hambaarstidele

 0 häält
02.nov. 2001
Kuna Internet pakub üha kasvavas tempos üha suuremat kogust infot, siis on see sobiv keskkond ka oma hambaravi tutvustamiseks, erialase info otsimiseks ning patsientide harimiseks. Antakse ideid Interneti kasutamiseks.

Alates 1993.a, kui Internet alustas oma võidukäiku, on World Wide Web dramaatiliselt muutnud äri tegemise viise. Internet pakub enneolematult palju vahendeid aktiivseks kliendiga suhtlemiseks ning tema harimiseks.

Georgia Ülikoolis (USA) on Interneti kasutust uuritud juba 1994. aastast alates ning iga 6 kuu järel tehakse kokkuvõtted (www.dentalreview.com/Statistics_Frames.htm). Viimaste andmete kohaselt kasutab vähemalt 1 kord nädalas Internetti tervelt 85% küsitletustest, kusjuures enamlevinud kasutusaladeks on info otsimine isiklikeks vajadusteks, eneseharimine ning meelelahutus. Näiteks meditsiinialast infot otsib 32% kasutajatest. Interneti kasutajate arv kasvab eksponentsiaalselt. Selle tulemusel on üha rohkem äritegevust üle viidud Internetti. On kindel, et järgmise 5-10 aasta jooksul imeb Internet endasse olulise hulga ettevõtete äritegevusest, jättes mõjutamata vaid väga üksikud tegevusvaldkonnad.

Millist kasu saaks hambaarst Internetist?

Internet on ääretult rikas infoallikas ja selle kasutajad on harjunud otsima infot alates toiduretseptidest kuni reisimiseni. Loomulikult püüavad ka patsiendid leida infot oma piirkonnas tegutsevate hambaarstide kohta. Kahjuks on seni väga vähesed hambaravifirmad teinud end kättesaadavaks ka Internetis.

Ajalooliselt on hambaravi olnud reklaaminduses alati suhteliselt tagasihoidlikult esindatud. Et reklaamida hambaravi televisioonis või raadios korralikult ja endast lugupidavalt, tuleb seda teha äärmiselt peenetundeliselt ja loovalt. Kahjuks eeldavad sellised reklaamid aga kopsakat eelarvet, mistõttu sageli rahuldutakse magedate reklaamidega, mis viivad tegelikkuses hoopis soovitust vastupidisele tulemusele.

Oma kodulehekülg

Kuigi Internet pole puhas halvamaitselisest reklaamist, on siiski lihtsam ja tunduvalt odavam üles seada (ja edasi arendada) üks professionaalne ja informatiivne kodulehekülg, mis väljendab teie ettevõtte usaldatavust, meelitab ligi uusi patsiente ja mis kõige tähtsam - pakub patsiendile võimalust suhelda foorumi teel oma hambaarstiga ning seeläbi saada haritumaks. Suuremat liiklust oma kodulehel saate tekitada, kui reklaamite seda mõnes portaalis (hambaravifirma korral tasub valida tervishoiualane portaal).

Hambaarstile pakub Internet head võimalust kaotada kaks põhjust, miks inimesed ei käi piisavalt tihti hambaarsti juures - need on hirm ja teadmiste vähesus. Paljud lihtsalt ei mõista hambaarsti regulaarse külastamise olulisust või on hirmutatud oma vähesest teadlikkusest.

Kõigil hambaarstidel on olnud patsiente, kes hoiduvad tagasi tulemast, kui on saanud teada, et neid ootab ees teatud liiki protseduur. Internetileht võimaldab hambaarstil välja panna enam sooritatavate protseduuride kirjelduse või viite sellele. Patsient saab sellele infole lihtsasti ligi ka siis, kui ta koduses õhkkonnas on. Saades paremini aru oma seisundist ning sellest, mis juhtub ravi katkestamisel, mõistab patsient korraliku ning õigeaegse hambaravi saamise vajalikkust. Veelgi enam - patsiendid on Teile selle info eest tänulikud ning usaldavad end just Teie hoolde.

Internetileht on täiuslik vahend patsientide teavitamiseks uutest valikulistest ning preventiivsetest ravimeetoditest. Üldisele hambaravile on viimasel ajal üha tähtsamat lisavõimalust pakkumas kosmeetiline hambaravi. Siin piisab sageli vaid patsiendi informeerimisest, et see ala muutuks teie ettevõttes tunduvalt populaarsemaks. Teiseks näiteks on silandid, mis on suurepärased preventiivsed ravivahendid, kuid mille kasutamine on tänamatult vähe levinud, kuna patsiendid lihtsalt ei tea neist midagi.

Kuna hambaravi professionaalid peaksid kõigi võimalike vahenditega aitama saavutada kõrget hambaravikvaliteeti, siis Internet on selleks kõige potentsiaalsem ja võimsam vahend patsientidega suhtlemisel ning nende harimisel.

Artikkel ilmus ajakirjas Hammas 1/2001

Märksõnapilv