Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid patsiendile › Haigekassa ja hambaravi › Hambaproteeside piirhinnad

Hambaproteeside piirhinnad

 0 häält
01.okt. 2002
Piirhinnad, mille Haigekassa kompenseerib kindlustatule mitmesuguste hambaproteeside korral alates 3.märtsist 2007
Loe ka neid*Hambaproteeside hüvitamine
*Haigekassa piirkondlikud osakonnad ja bürood
td

Väljavõte Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust, mis kehtib alates 3.märtsist 2007.a

Vt täismahus originaaltekst Riigi Teatajas:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12795127

Vt ka eelmist redaktsiooni:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12768992

§ 63 Hambaproteeside piirhinnad

Vana hinnakirja teenuse nimetus toodud vajadusel sulgudes ja väiksemas kirjas. 

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhinnad
alates
1.okt.
2002
alates
1.juuli
2003
alates
23.jaan
2005
alates
1.jaan
2006
alates
1.jaan
2007
alates
3.märts
2007
Plaatproteesid
Osalise proteesi baashind 5004 342 352 387 529 662 704
Proteesi baasis 5005 397 409 409 409 425 425
Lihtne plastmasshammas 5006 32 33 33 33 34 34
Erifunktsionaalne plastmasshammas
(Mitmekihiline plastmasshammas)
5007 58 60 60 60 63 63
Täisproteesi alghind
(Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale)
5008 1701 1750 1750 1750 1949 2012
Totaalprotees lihtsate hammastega
(Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla-või alalõuale)
5009 2050 2109 2109 2109 2109 2170
Individuaallusikas 5011 96 99 99 99 105 105
Ümarklamber mitteväärismetallist 5012 38 39 39 39 41 41
Dentoalveolaarne klamber 5015 29 30 30 30 32 32
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis 5016 42 43 43 43 46 46
Elastne pelott traadil 5017 48 49 49 49 52 52
Kantud proteeside seadmine 5018 22 23 25 97 120 127
Pehme vooder äravõetavale proteesile 5020 182 187 206 211 249 260
Plaatproteeside parandamine
Plaatproteesi parandamise alghind
(Tooruse isoleerimine)
5021 22 23 25 154 189 199
Proteesi baasise üks murd 5022 58 60 60 60 64 64
Kaks murdu ühes baasises 5023 77 79 79 79 84 84
Ühe hamba lisamine 5024 96 99 99 99 105 105
Kahe hamba lisamine 5025 134 138 138 138 146 146
Kolme hamba lisamine 5026 173 178 178 178 189 189
Nelja hamba lisamine 5027 211 217 217 217 230 230
Ühe klambri lisamine 5028 96 99 99 99 105 105
Kahe klambri lisamine 5029 115 118 118 118 125 125
Proteesi ümberbaseerimine direktselt 5030 78 80 88 226 267 277
Proteesi ümberbaseerimineindirektselt 5031 230 237 261 288 356 377
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil
Alghind tugibüügelproteesile
(Baashind)
5033 314 323 355 792 991 1054
Ülemine metallkarkass
(Ülemine kaar)
5034 376 387 387 387 410 410
Alumine metallkarkass
(Alumine kaar)
5035 346 356 356 356 377 377
Tugi-hoideklamber 5036 94 97 97 97 103 103
T-kujuline klamber 5037 142 146 146 146 153 153
Jooksva klambri üks lüli 5038 30 31 31 31 32 32
Täiendav lebam 5039 16 16 16 16 17 17
Küüsjätke 5040 26 27 27 27 28 28
Ühendusharu 5041 16 16 16 16 17 17
Sadul plastmassi kinnitamiseks 5042 16 16 16 16 16 16
Metallist valatud hammas 5043 109 112 112 112 119 119
Valatud hammas plastmassist fassetiga 5044 189 194 194 194 206 206
Valatud hammas komposiidist fassetiga
(Baasis)
5045 317 326 326 326 341 341
Valatud hammas komposiidist fassetiga ja mälumispinnaga
(Aas plastmassi kinnitamiseks)
5046 10 10 10 10 11 11
Baasise piiraja 5047 26 27 30 30 30 30
Büüglikaareelektrolüütilinepoleerimine 5050 16 16 18 18 18 18
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil
Kombineeritud proteeside alghind
(Baashind)
5053 392 403 443 697 866 918
Koonuskroon
(Ülemine esimene kaar)
5054 565 581 581 581 616 616
Purre-kinnitus
(Ülemine taguminekaar)
5055 507 522 522 522 553 553
Lukk-kinnitus
(Alumine kaar)
5056 470 484 484 484 513 513
Freesitud tapp
(Suulaeplaat)
5057 784 807 807 807 827 827
Juureankur
(Keeleplaat)
5058 624 642 642 642 681 681
Tugi-hoideklamber 5059 142 146 146 146 146 146
Freesitud proteesi alghind
(T-kujuline klamber Roach)
5060 173 178 178 730 902 954
Komposiitpanus
(Ringklamber)
5061 221 227 227 227 241 241
Komposiitlaminaat
(Jooksva klambri ükslüli)
5062 64 66 66 66 70 70
Komposiitkroon
(Oklusioonilebam)
5063 30 31 31 31 33 33
Komposiit-tihvtkroon
(Kulliküüsjätke)
5064 30 31 31 31 33 33
Komposiitlahas fiibriga - 1 lüli lahases
(Ühendusharu)
5065 27 28 28 28 30 30
Portselan panus
(Sadul plastmassi kinnitamiseks)
5066 38 39 39 39 41 41
Portselan laminaat
(Metallist valatud hammas)
5067 157 162 162 162 172 172
Portselan kroon
(Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga)
5068 221 227 227 227 241 241
Igeme mask
(Büüglibaasis)
5069 472 486 486 486 488 488
Lisatihvt tihvthambale
(Baasise piiraja)
5070 38 39 39 39 41 41
Ajutine laboratoorne plastmasskroon
(Elektrolüütilinepoleerimine)
5072 19 20 20 20 21 21
Hambakroonid
Metallokeraamiline kroon* 5074 3120 3210 3210 3210 3249 3249
Metallokeraamiline tihvtkroon
(Mitteväärismetallist stantsitud kroon)
5075 406 418 418 418 443 443
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga 5077 454 467 467 ? 495 495
Kahevärviline plastmasskroon 5079 422 434 434 434 459 459
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga 5081 470 484 484 ? 513 513
Plastmassist tihvthammas 5082 461 474 474 474 524 534
Käpake jootmispinna suurendamiseks 5083 38 39 39 39 41 41
Kahe krooni jootmine 5084 30 31 31 31 32 32
Ühe krooni tsementeerimine adhesiivse tsemendiga
(Ühe kroonitsementeerimine)
5085 22 23 25 199 237 247
Ühe krooni tsementeerimine
(Ühe kroonikinnitamine klaasionomeeriga)
5086 58 60 66 145 179 189
Krooni eemaldamine 5088 38 39 43 142 176 186
Fasseti parandus
(Plastmassfasseti parandus)
5089 67 69 76 ? 111 122
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd
Täisvalu proteeside baashind 5094 374 385 385 ? 385 385
Valatud kroon või hammas 5095 470 484 484 484 513 513
Täisvalu kroon või hammas plastmassist fassetiga
(Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga)
5096 627 645 645 645 681 681
Täisvalu kroon või hammas komposiitfassetiga
(Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga)
5097 784 807 807 807 843 843
Täisvalu poolkroon või panus
(Valatud mitteväärismetallist poolkroon)
5100 627 645 645 645 682 682
Täisvalu tihvtkönt või tihvtkape
(Valatud köntpanus)
5101 438 451 451 451 462 462
Täisvalu tihvtkroon plastmassist fassetiga
(Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas)
5102 634 652 652 652 684 684
Ortopeedilised aparaadid
Kaldpind 5120 80 82 90 529 662 704
Suulaeplaat obduraatoriga 5121 538 554 554 554 577 577
Oklusioonikape, üks osa 5122 80 82 82 82 86 86
Resektsiooniproteesi baasis 5123 795 818 818 818 855 855
Operatsiooniplaat 5124 397 409 409 409 426 426

* Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatult tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastaste laste ravi korral.

Märksõnapilv