Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid spetsialistile › EHP 2002 loengute abstraktid › Isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ja põhiprintsiipidest

Isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ja põhiprintsiipidest

Loe ka neidGranuleeritud kaltsiumhüdroksüapatiidi Granuplast tooteinfo

1. Isikuandmete kaitse põhjused ja olemus

 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng
 • privaatsuse kaitse laiendamine isikuandmete töötlemisele
 • informatsiooniline enesemääramisõigus ja huvide kaalumine

2. Olulisemad õigusaktid

 • Isikuandmete kaitse seadus (IKS)
 • Andmekogude seadus (AKS)
 • Avaliku teabe seadus (AVTS)
 • Euroopa Nõukogu isikuandmete kaitse konventsioon
 • Euroopa Liidu isikuandmete kaitse direktiiv 95/46/eec

3. Isikuandmete kaitse printsiibid

 • seaduslikkus
 • eesmärgipärasus
 • minimaalsus
 • andmete kvaliteet
 • turvalisus (organisatsioonilised ja tehnilised abinõud)
 • isiku õiguste tagamine

4. Vastutus ja järelevalve teostamine

 • ettekirjutus
 • protokoll
 • sunniraha
 • trahv
 • avaldus politseile.

Märksõnapilv