Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid spetsialistile › EHP 2002 loengute abstraktid › GC Laf süsteem – lihtne meetod komposiitpanuste valmistamiseks. Uue mikrokeraamiline komposiit GC Gradia indirektsete restauratsioonide valmistamiseks

GC Laf süsteem – lihtne meetod komposiitpanuste valmistamiseks. Uue mikrokeraamiline komposiit GC Gradia indirektsete restauratsioonide valmistamiseks

 0 häält
Valdas Vilkinis, DDS, PhD, Leedu
19.sept. 2002
Tänu ebapiisavale kulumiskindlusele ei sobi paljud komposiidid ulatuslike tagumiste hammaste täidiste valmistamiseks. Kõige soovimatum komposiidi omadus on siiski kootumine polümerisatsiooni protsessis.

Tänu ebapiisavale kulumiskindlusele ei sobi paljud komposiidid ulatuslike tagumiste hammaste täidiste valmistamiseks. Kõige soovimatum komposiidi omadus on siiski kootumine polümerisatsiooni protsessis. Kaviteedi nendes osades, mis ei ole emailiga piiratud on raske saavutada ideaalset komposiidi adhesiooni hamba pinnale ja tulemuseks on tühikud täidise ja hambapinna vahel. Paljudes uurimustes on tõestatud , et postoperatiivne tundlikkus, pulbi ärritusnähud ja sekundaarne kaaries on lekke tägajärjeks. Ääeresulu parandamisekson soovitatud mitmeid kliinilisi võtteid nagu avatud “sandwich” täidis, komposiidi kihiti kaviteeti viimine või direktsete panuste tehnika... Need võtted on kõik suhteliselt tehnikatundlikud ja ääresulg võib ikkagi olla halb, kui nõuetest ei ole täpselt kinni peetud.

Teine võimalus polümerisatsiooni kootumisprobleemi lahendamiseks on panuste valmistamine indirektselt ja nende kinnitamine kaviteeti vaiguga modifitseeritud ionomeerse tsemendi abil. Eeliseks on indirektse meetodi puhul asjaolu, et komposiidi kootumine toimub enne kaviteeti kinnitamist.

Ionomeertsemendiga panuste kinnitamine on oluliselt lihtsam võrreldes komposiitsete kinnitusmaterjalidega.

GC teadlaste edusammud mFR pinnaga täiteainete tehnoloogias on toonud laboratoorsesse praktikasse uue valguskõvastuva mikro-keraamilise komposiidi GC Gradia. GC Gradia näitajad on paremad võrreldes konventsionaalsete valguskõvastuvate komposiitidega, mis võimaldab kasutada nimetatud materjali ka koormust taluvates kohtades nagu molaaridel. Materjal sobib ka kiudmaterjaliga tugevdatud sildade valmistamiseks. Oluline on ka asjaolu, et kuigi Gradia on väga kõva mõjub ta antagonisthammastele mugavalt. Loomulik hambatoon ja opaaksus saavutatakse kasutades uut, eredamat ja parema kattevõimega dentiini süsteemi. Restauratsioon omab loomuliku tooni ja transparentsuse ka suhu asetatult.

Ettekandes käsitleti Gradia omadusi, kliinilisi näidustusi ja samm-sammult panuste valmistamise metoodikat.

Märksõnapilv