Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid spetsialistile › Ortodontia › Infotehnoloogiline revolutsioon ortodontias

Infotehnoloogiline revolutsioon ortodontias

 0 häält
Ronald Redmond, DDS
02.nov. 2001
Autor näitab efektiivselt toimivat digitaalse info jagamise süsteemi, kus tsentraliseeritud andmebaas võimaldab viiel ortodondil ligipääsu patsiendi andmetele korraga seitsmest asukohast kahes erinevas USA osariigis.

Uue milleeniumi alguses on kättesaadava info hulk kujuteldamatult suur, sundides inimesi iga päev valima erinevate trükitud ja digitaalsete infoallikate vahel. Eriti oluline on orienteeruda professionaalidel üha kiirenevas tempos saabuvas infohulgas. Seetõttu oli meie tulevikuvisioon selge ning tahtmine kindel, kui otsustasime reorganiseerida oma ortodontia praksise, et kiirendada info liikumist. Kui vanasti öeldi: "Kellel on kuld, sellel võim", siis tänapäeval võidab see, kelle käes on teadmised.

Meie ortodontia praksisesse kuulub 5 ortodonti ja 7 kontorit, mis asuvad kahes osariigis (California ja Washington). Lisaks sellele töötab meil 28 abilist. Kõigi nende käsutuses on kiires komputeriseeritud ligipääs patsientide andmebaasile. Andmebaas sisaldab nii digitaalseid radiogrrafilisi ülesvõtteid, 3-mõõtmelisi õppemudeleid, digitaalseid intraoraalseid ja fatsiaalseid fotosid ning elektroonilist ravikaarti. Meie töökohad on ühendatud ühtsesse intranetti (kohtvõrku), mille keskserveris toimub kogu info talletamine ja välja jagamine. Meie süsteemis pole tavapäraseid PC-sid, kus infot hoitakse lokaalselt ühes arvutis. Selle asemel töötavad meie arvutid (pihuarvutid, lauaarvutid jm) terminalidena, mis on seotud tsentraalse serveriga. Kuna nii andmebaas kui seda kasutavad programmid asuvad ühes arvutis, on nende hooldamine, andmete kontroll ja varukoopiate tegemine tunduvalt lihtsam ja kiirem. Serveril jookseb Windows NT 4.0 ning sellega paralleelselt Citrix klienditarkvara, mis võimaldab erinevatel arstidel paralleelset ligipääsu patsiendi andmetele sh pildilisele infole.


Joonis 1: Radiograafilised ülesvõtted

Andmete vaatamine ja manipuleerimine on võimalik ükskõik millisest kontorist suvalise arvuti abil (PC, Mac, Compaq Ipaq jm), millel on ligipääs Internetile. Kuna Internetile ligipääs on suhteliselt lihtne ning ka arvutitele ja tarkvarale pole erilisi piiranguid, on patsiendi andmed kättesaadavad praktiliselt kõikjalt. Eriti mugav on sellise süsteemi kasutamine pihuarvutiga, mis kasutab traadita Internetiühendust.

Kujutage vaid ette, millist naudingut pakub võimalus arutada patsiendi raviplaani koos tema hambaarsti ja ortognaatse kirurgiga ühises lõunalauas, kui samal ajal on võimalik pihuarvuti abil kogu jutusse puutuvat andmestikku ja pilte ekraanil jälgida... Uurides minu Compaq Ipaq Pocket PC-l patsiendi panorex'i ja lateraalset peafilmi, fotosid ja 3-mõõtmelisi proovimudeleid, tekkis neil tegelikult rohkem küsimusi kasutatava tehnoloogia kohta, kui interdistsiplinaarse ravi osas.


Joonis 2: 3-D mudel Compaqi pihuarvutil

Terminal Winterm 3200LE (joonis 3) juurde kuuluvad klaviatuur ja hiir, külge tuleb ühendada monitor. Et võimaldada sellel patsiendi andmebaasile ligipääsu, tuleb ära määrata Citrix serveri IP aadress, kasutajanimi ja parool, ühenduda Internetti ja pärast seda on kõik programmi ikoonid ekraanil ning täisfunktsionaalselt valmis kasutamiseks. Pidage meeles, et programm jookseb tegelikult Citrix serveril, Winterm vahendab vaid klaviatuuri, hiire ja videosignaale. Kogu arvutustööks kuluv protsessorivõimsus võetakse Citrix serverilt, mistõttu Winterm terminalil pole ei kõvaketast ega ühtki liikuvat osa, olles seega väga energiasäästlik võrreldes tavalise personaalarvutiga.


Joonis 3: Winterm terminal

Kokkuvõtteks võib öelda, et oleme leidnud väga efektiivse viisi informatsiooni kiireks vahetamiseks, mis arvestab ka meie väga liikuvat eluviisi. Selline süsteem muudab ortodondi palju paremini informeerituks ning motiveerituks, tõstes tema raviplaani puudutavate otsuste usaldusväärsust. Tere tulemast Ortodontia Digitaalsesse Ajastusse.

Algmaterjal: W. R. Redmond. Information technology, revolution in orthodontics. Virtual Journal of Orthodontics; 2001 Sep 15; 4(2)
Tõlge: Andrus Riim

Märksõnapilv